โรงเรียนวัดปรางค์

watprang04

โรงเรียนวัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน