Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ ลิงค์เว็บไซต์ MIL

greenbar_998x20

แหล่งเรียนรู้ MIL ในประเทศ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   http://www.mediamonitor.in.th
โครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ (media monitor)
1746
2   Link   http://www.thailandkid.com
ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ศส.ดย.)
2023
3   Link   http://www.thaiyouthnews.com
สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยThai Youth News center Association, TYNA มีสมาชิกเป็นครูและนักเรียน รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 50 โรงเรียน ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ
1918
4   Link   http://www.tkpark.or.th
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
1628
5   Link   http://www.thaipbs.or.th
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
1756
6   Link   http://www.krutubechannel.com
เป็นแหล่งเชื่อมโยง/รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1818
7   Link   http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/archangoh
ข่าวและบทความเกี่ยวกับเด็กและสื่อโดยอาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม.มหิดล
2179
8   Link   http://www.librarianmagazine.com/
วารสารออนไลน์สำหรับผู้สนใจการอ่าน
1228
9   Link   http://childmedia.net
เว็บไซต์ของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน มีงานวิจัย บทความ นโยบายและกฎหมายที่น่ารู้เกี่ยวกับสื่อ
2439
10   Link   http://www.nhrc.or.th
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
1591
11   Link   http://www.opp.go.th
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์
1828
12   Link   http://www.fblcthai.org
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์และความคิดในการพัฒนาเด็กอย่างยาวนาน ที่ต้องการจะเห็นงานพัฒนาเด็กในสังคมไทยดำเนินการขึ้นอย่างจริงจัง
2186
13   Link   เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี
1496
14   Link   http://www.bangkokreadforlife.com
กรุงเทพมหานครเสนอตัวเป็นเมือง หนังสือโลก หรือ World Book Capital ในปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งหวังผลในบั้นปลายว่า ที่สุดแล้วคนกรุงเทพฯจะสามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ด้วยการอ่าน
1532
15   Link   http://www.ebooks.in.th
books.in.th คือ บริการคลังหนังสือ ประกอบด้วย เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ทำหน้าที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ของไทยทั้งหมด ผ่านระบบบนเว็บไซต์
2274
16   Link   ชมรม MIL
ชมรมคนไทยรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1572
17   Link   ชมรม MIL (2)
ชมรมคนไทยรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1736
18   Link   ชมรม MIL (3)
ชมรมคนไทยรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
2282
19   Link   Thailand.tv
Thailand.TV is Thailand's largest video guide. Founded in 2011 Thailand.TV has rapidly grown to become the largest source of videos about Thailand. Thailand.TV Accepts video submissions from users on a wide variety of topics.
1729

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM