Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

ข่าวการลงพื้นที่MIL

ผลงานจากการลงพื้นที่ทั่วไทย

book_cer_mil_01

       ผลงานที่รวบรวมจากการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ที่มีความพร้อมและต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ “รู้จักสื่อ รู้ใช้สารอย่าง สร้างสรรค์”  เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยผ่านชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่หลักสูตรMIL 4 ภาคทั่วประเทศไทย

milllllllll00003

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตัวแทนจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ที่มีความพร้อมและต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน 20 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน และจากการงพื้นที่ทั้ง 4 ภาคนั้น แต่ละศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขยายผลเป็น 4,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมงานลงพื้นที่อบรมหลักสูตรMIL ณ แม่ริม เชียงใหม่

mil0004

       ทีมงานพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเด็กนักเรียนที่เรียนนอกระบบ(การศึกษาตามอัธยาศัย) มาเรียนหลักสูตรนี้ จำนวนทั้งหมด 45 คน แบ่งออกเป็นภาคเช้า 24 คน และภาคบ่าย 21 คน ซึ่งพวกเขาเป็นเด็กชนเผ่าทั้งสิ้น และด้วยความสนใจในการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของเด็กๆ ทำให้ทีมงานตั้งใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ และเด็กเองก็ให้ความร่วมมือในการเรียนอย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมงานMIL เดินหน้าอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ณ ลี้ ลำพูน

mil0003

ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทีมงานผู้พัฒนาหลักสูตรMIL ได้ลงพื้นที่ให้การอบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยจัดการอบรมขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดพระธาตุห้าดวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองของชาวเมืองลี้เป็นอย่างดีทั้งหมดจำนวน 40 ท่าน โดยแบ่งเป็นภาคเช้า 20 ท่าน และภาคบ่าย 20 ท่าน ในการอบรมครั้งนี้มีพ่อแม่ที่ใส่ใจลูกหลานเป็นห่วงในการเข้าถึงสื่อ ทั้งๆที่ตนไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม...

19 มกราคม 2555 ลงพื้นที่อบรมหลักสูตรMIL

mil

วันที่ 19 มกราคม นี้ ทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลอบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สำหรับผู้นำชุมชน ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บทความ อื่นๆ ...

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด

facebook_128 twitter_256x2561


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM