Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ ในเรื่องแรงงานเด็ก

greenbar_998x20

การค้ามนุษย์ ในเรื่องแรงงานเด็ก

000012

" การค้ามนุษย์ในเรื่องแรงงานเด็ก "
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

       การค้ามนุษย์  ยังคงเป็นปัญหาและมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณี  การหลอกลวงเข้ามาทำงานการใช้แรงงานผิดกฎหมายจากสถานการณ์แรงงานเด็กทั่วโลก 246 ล้านคน  จำนวนครึ่งหนึ่งของแรงงานเด็ก 127 ล้านคน มีอายุต่ำกว่า 14 ปี  ปัญหาที่พบคือการถูกเอาเปรียบและทำร้ายแต่ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ  ไม่ได้เรียนหนังสือและถูกเอารัดเอาเปรียบ  ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น  เพราะนอกจากกลุ่มเด็กไทยที่ถูกนำมาค้าแรงงาน ยังมีกลุ่มเด็กต่างชาติที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยด้วย

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็มได้ที่นี่  

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM