Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น การโฆษณา โฆษณาสินค้าและบริการเพื่อความงาม : สาร สื่อ นัย และความหมาย

greenbar_998x20

โฆษณาสินค้าและบริการเพื่อความงาม : สาร สื่อ นัย และความหมาย

beauty_product
ความงาม เป็นเรื่องที่สัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรม เพราะการนิยามว่าสิ่งใดงามหรือไม่งามหรือสิ่งใดที่เสริม
ความงามก็แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมด้วยเช่นกัน ความงามได้ผลักดันให้มนุษย์ปรุงแต่งร่างกาย และสร้างผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามสำหรับสตรีเพศ บุรุษเพศ หรือเพศที่สาม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประทินความงาม
หรือการสร้างบริการ ในรูปแบบธุรกิจเสริมความงาม และ สถานบริการ/โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมตกแต่ง ความงามจึงไม่ใช่เรื่อง
“ไร้สาระ” อย่างที่หลายๆ คนมักจะเอ่ยขึ้น เพราะเพียงเห็นใครสักคนจับจ่ายไปกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเสริมสร้างความงาม
ให้กับร่างกาย ในทางตรงข้ามเราน่าจะตั้งคำถามที่ว่า เพราะเหตุใดเขาหรือเธอเหล่านั้น จึงยอมลงทุนกับการปรุงแต่งหรือ
ปรับเปลี่ยนร่างกายไปตาม “มาตรฐานความงาม” และใครเป็นผู้สร้างแบบอย่างความงามนั้นๆ หรือทำไมสังคมจึงยอมรับ
ภาพลักษณ์ความงาม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/main/uploads/letter/8-42.pdf

สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลด 

 

ความงาม เป็นเรื่องที่สัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรม เพราะการนิยามว่าสิ่งใดงามหรือไม่งามหรือสิ่งใดที่เสริม
ความงามก็แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมด้วยเช่นกัน ความงามได้ผลักดันให้มนุษย์ปรุงแต่งร่างกาย และสร้างผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามสำหรับสตรีเพศ บุรุษเพศ หรือเพศที่สาม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประทินความงาม
หรือการสร้างบริการ ในรูปแบบธุรกิจเสริมความงาม และ สถานบริการ/โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมตกแต่ง ความงามจึงไม่ใช่เรื่อง
“ไร้สาระ” อย่างที่หลายๆ คนมักจะเอ่ยขึ้น เพราะเพียงเห็นใครสักคนจับจ่ายไปกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเสริมสร้างความงาม
ให้กับร่างกาย ในทางตรงข้ามเราน่าจะตั้งคำถามที่ว่า เพราะเหตุใดเขาหรือเธอเหล่านั้น จึงยอมลงทุนกับการปรุงแต่งหรือ
ปรับเปลี่ยนร่างกายไปตาม “มาตรฐานความงาม” และใครเป็นผู้สร้างแบบอย่างความงามนั้นๆ หรือทำไมสังคมจึงยอมรับ
ภาพลักษณ์ความงาม

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM