Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ MIL เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ

greenbar_998x20

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ

fammedia

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ

fammedia2

 

       เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมถึงการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้เกิดสื่อเชิง

คุณภาพแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวมากยิ่งขึ้น

 

เลขที่: 96/168 หมู่ 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทรศัพท์:        0-2888-2260

โทรสาร:          0-2888-2332

มือถือ:             083-908 9396

e-mail:           อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://www.familymediawatch.org

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM