Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สื่อแนะนำ การ์ตูน (Cartoon) การ์ตูน เพิ่มพลังความดี

greenbar_998x20

การ์ตูน เพิ่มพลังความดี

 

บางแก้วมีสื่อแนะนำสื่อดีๆ เป็นภาพยนตร์การ์ตูนสั้น ของทีม ( D1 : คิดดีไม่คิดโกง ) ทีมผู้ชนะจากโครงการฑูตความดี D Ambassador ปี 1 เรื่อง “God Star ผู้พิทักษ์แห่งดวงดาว” เป็นเรื่องราวการ์ตูน เป้าหมายปลูกฝังการทำดีให้กับเด็ก โดยใช้การ์ตูนแบบฮีโร่ เรื่อง God Star โดยเนื้อหาแฝงของการ์ตูนเรื่องนี้มองว่าฮีโร่คนแรกของเด็ก คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กจะสังเกตพฤติกรรม และทำตามพฤติกรรมของพ่อแม่ และผู้ปกครองดังนั้น ถ้าเราอยากให้ลูกเป็นคนดี พ่อแม่และผู้ปกครองก็ต้องเป็นแบบอย่างในการทำความดีของลูกเช่นกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนของการเป็นแบบอย่าง การเรียนรู้ ทักษะชีวิตของเด็ก เช่นกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ต้องเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเด็ก เยาวชน เพื่อให้เขารู้เท่าทันการสื่อสารการตลาด ณ ปัจจุบัน

 

เรามาชม “God Star ผู้พิทักษ์แห่งดวงดาว” กันเลยดีกว่าค่ะ

 

 

ดูจบแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไร ก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะค่ะ

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM