Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ MIL วิทยาลัยการจัดการทางสังคม

greenbar_998x20

วิทยาลัยการจัดการทางสังคม

logo2_1  logo2

       วิทยาลัยการจัดการทางสังคม(วจส) เป็นสถาบันที่มีบทบาทส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่มีตึกอาคารที่เป็นห้องเรียน ไม่มีครูอาจารย์ที่เปิดตำราสอนหน้าห้อง ไม่มีความรู้ที่ได้จากการท่องจำตำรา ไม่มีการสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้น แต่มีความรู้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริง มีผู้นำ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน มีชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มากมายที่นำ มาสู่การจัดการตนเองของชุมชนและการพัฒนาสังคม ด้วยความจริงที่ว่าความรู้มีอยู่รอบตัวเราในทุกที่ ทุกชุมชน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด

 

วิทยาลัยการจัดการทางสังคม สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 97 ซอยพหลโยธิน 19/1
หมู่บ้านพหลโยธินกอล์ฟ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2939-4577-8, 0-2939-4859 โทรสาร 0-2939-4860

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อ Webmaster : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://www.thaiknowledge.org/

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM