Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ คู่มือ เด็กไทยรู้ทัน..ครูสื่อสุขภาพ

greenbar_998x20

เด็กไทยรู้ทัน..ครูสื่อสุขภาพ

lot56

เด็กไทยรู้ทัน..ครูสื่อสุขภาพ

คู่มือส่งสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาให้รู้เท่าทันวิธีการโฆษณาชวนเชื่อของสินค้าขนมเด็ก

สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้

Learning Facilitation Handbook

 

       ในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ประการ ที่ครูสามารถนำไปฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือการสอนเพื่อการอำนวยการเรียนรู้ด้วยตนเองได้คือ 1.สอนสนุก(ทักษะการใช้สื่อสนุกเจ็ดสื่อสนุกการเรียนรู้) 2.ปลุกความคิด(ทักษะการสอนการคิด 20 วิธีคิดได้คิดดี 3.เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้(ทักษะการสอนแบบจัดประสบการณ์แผนการออกแบบประสบการณ์อีเอพี)

 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา(มายา)

189 ลาดพร้าว96 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ 0 2931 8791, 0 2931 8792

โทรสาร 0 2931 8746

e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM