Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ ข่าว คู่มือจริยธรรมสื่อสาธารณะ(ฉบับประชาชน)

greenbar_998x20

คู่มือจริยธรรมสื่อสาธารณะ(ฉบับประชาชน)

Thaipbs

       "จริยธรรมเป็นหัวใจของการทำงานของสื่อสาธารณะ จริยธรรมทำให้เราตระหนักถึงความเที่ยงตรง ความเป็นธรรม และการยึดถือผลประโยชน์สาธารณะในการรายงานข่าวและการผลิตรายการ

       จริยธรรมช่วยกำกับไม่ให้คนทำสื่อตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจหรือกลุ่มผลประโยชน์ทำให้สื่อมวลชนเป็นที่พึ่งของสังคมได้"

 

เทพชัย หย่อง

ผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

31 กรกฎาคม 2554

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM