Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง ภาพยนตร์ บทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก

greenbar_998x20

บทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก

"เรื่องเพศ, เรื่องเงิน, และความรุนแรง, ทั้งหมดนี้เราเคยเห็นกันมาแล้ว" เหล่านี้คือคำพูด
ของคนในวัยกลางคนรุ่นเก่าของยุโรปตะวันออกคนหนึ่ง ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ในชั้นเรียนภาคค่ำที่ครั้งหนึ่งผมเป็นผู้สอน ดูเหมือนว่าสำหรับผมแล้ว พวกเขา
เหล่านั้นเป็นคนที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในแคบซูลที่สมบูรณ์แบบ และได้สะท้อนเกี่ยวกับสิ่งที่ภาพยนตร์ยอดนิยมได้ให้อะไรบางอย่างกับเรา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://61.47.2.69/~midnight/miduuu/newpage28.htm
สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2554

 

อ่านต่อ

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด

facebook_128 twitter_256x2561


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM