Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ รายการโทรทัศน์กับการวิจารณ์ตามแนวคิดสุนทรียศาสตร์

greenbar_998x20

รายการโทรทัศน์กับการวิจารณ์ตามแนวคิดสุนทรียศาสตร์

travel_channel

 

การที่ผู้เขียนชี้ชวนให้ค้นหา “แง่งาม” ของรายการโทรทัศน์ตามแนวคิดสุนทรียศาสตร์

จึงเป็นความพยายามในการเปิดประตูทางความคิดให้แก่นักวิจารณ์และนักวิชาการได้ลองเป็นกระจกเงาอีกบานหนึ่ง

ที่พร้อมส่องสะท้อนความงามจากตัวสาร ความงามที่มีคุณค่ามากพอแก่ผู้ที่สัมผัสและรับรู้

เพราะการรับรู้ถึงความงาม หรือการมีสุนทรียะในชีวิต ไม่เพียงแต่จะสร้างความรู้สึกสุขใจให้แก่ผู้เสพเท่านั้น

แต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือกระทั่งสร้างสรรค์สังคมได้เช่นกัน

http://aster.spu.ac.th/file/user/33/33/upload/TelevisionCriticism.pdf
สืบค้นเมื่อ 12/09/2554

 

อ่านต่อ

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM