Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง วิทยุ โฆษณา กทช.จ่อลงดาบวิทยุชุมชนเถื่อนพันแห่ง

greenbar_998x20

กทช.จ่อลงดาบวิทยุชุมชนเถื่อนพันแห่ง

png1

กทช.จับตาวิทยุชุมชนนอกคอก พร้อมลงดาบหากเนื้อหากระทบความมั่นคง ด้านความคืบหน้าโรมมิ่ง 3จี ส่งเรื่องให้ทีโอทีกลับไปพิจารณา 1 เดือนได้ข้อสรุป 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในฐานะเลขาธิการอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานความร่วมมือ ด้านการแก้ไขปัญหาสื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุชุมชน ซึ่งก่อตั้งโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทางคณะอนุกรรมการได้มีมติส่งหนังสือเวียน แจ้งไปยังผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั่วประเทศที่จดทะเบียนถูกต้องทั้ง 6,600 สถานี ภายใน 1-2 วันนี้ 

 

          ทั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ดำเนินการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ เข้าข่ายออกข่าวปลุกระดม หมิ่น หรือล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำ ซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
          นายฐากร กล่าวว่า หากพบผู้ประกอบการวิทยุชุมชนรายใดดำเนินการฝ่าฝืน มีการแพร่เสียงเนื้อหา หรือข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคง และมีผู้ร้องทุกข์เข้ามา หากเป็นวิทยุชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้อง จะถูกถอนสิทธิการออกอากาศทันที พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไป 
          "โดยเฉพาะคลื่นวิทยุชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20% หรือประมาณ 1,000 สถานี ซึ่งเราจะประสานความร่วมมือไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรมการปกครอง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจับตากลุ่มเหล่านี้" 
          ด้านความคืบหน้าการทำดาต้า โรมมิ่ง 3จี ระหว่าง บมจ.ทีโอที และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ล่าสุด กทช.ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังทีโอทีเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่าเป็นการเข้าหลักเกณฑ์การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ไอซี) ดังนั้น ต้องรอให้ทีโอที ไปตกลงกับเอไอเอส ว่าจะตกลงอัตราค่าใช้บริการอย่างไร แล้วแจ้งกลับมายัง กทช. โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20100218/101090/กทช.จ่อลงดาบวิทยุชุมชนเถื่อนพันแห่ง.html

 

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM