Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์ในสังคมไทย ปัญหาเดิมที่ต้องการระบบใหม่ในการจัดการ

greenbar_998x20

สื่อโทรทัศน์ในสังคมไทย ปัญหาเดิมที่ต้องการระบบใหม่ในการจัดการ

สื่อโทรทัศน์ในสังคมไทย ปัญหาเดิมที่ต้องการระบบใหม่ในการจัดการ
อิทธิพล ปรีติประสงค์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม.มหิดล

 

man_watching_TV

 

 

ปัญหาเดิมของรายการโทรทัศน์ในสังคมไทย

อีกครั้งและอีกครั้งสำหรับการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนารายการโทรทัศน์ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้ชม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันมีการหารือถึง “บทบาทของสื่อโทรทัศน์ต่อการสร้างสังคมน่าอยู่” ของคณะกรรมิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่อาคารรัฐสภา
ในครั้งนี้ได้ตัวแทนจากหลายหน่วยงานมาร่วมพูดคุย พบว่า สถานการณ์ของการสนับสนุนรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสปอนเซอร์และเวลาในการออกอากาศ เช่น รายการทุ่งแสงตะวัน รายการคนค้นคน กบนอกกะลา ในขณะที่ รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน แทบจะไม่ปรากฏในหน้าจอโทรทัศน์ โดยเฉพาะทีวีเชิงพาณิชย์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบว่า รายการโทรทัศน์ในหน้าจอโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีเนื้อหารุนแรงมากขึ้น กรณีนี้ยังไม่นับรวมถึง การโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ที่นับวันจะสร้างความรำคาญให้กับผู้บริโภคสื่อมากขึ้นทุกขณะ
แต่ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระในการพูดคุย พบว่า บางสถานี เช่น โมเดิร์นไนน์ หรือช่อง ๙ ได้แสดงให้เห็นว่า การให้รายการคนค้นคนซึ่งมีเวลาออกอากาศในเวลาเดียวกับชิงร้อยชิงล้าน โดยที่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในด้านระดับความนิยมเชิงปริมาณ หรือ เรตติ้งเชิงปริมาณว่ารายการคนค้นคน ต้องมีเรตติ้งเชิงปริมาณเท่ากับ รายการชิงร้อยชิงล้าน ย่อมแสดงให้เห็นถึงนัยของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ หรือ แม้แต่ทางสถานีช่อง ๕ กองทัพบก ที่มีรายการอย่างสานรักคนแก่งหัวใจแกร่ง ของป่าใหญ่ครีเอชั่น มากว่า๑๐ ปี ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายหลัก อย่างเด็กๆ จะได้ดู แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นจุดยืนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี
 
http://www.gotoknow.org/blog/archangoh/454706

สืบค้นเมื่อ 31/08/2554

 

อ่านต่อ

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM