Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2556

childrenday

ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการเผยแพร่ คำขวัญวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นลายมือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

โดย คำขวัญวันเด็ก 2556 คือ  “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556

Ref: http://news.mthai.com/general-news/207713.html

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด

facebook_128 twitter_256x2561


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM