Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก กิจกรรมความเคลื่อนไหว กสท.เล็งให้ไลเซนส์ทีวีดิจิตอลต.ค.นี้พร้อมกันทั้งช่องสาธารณะ-ดาวเทียม

greenbar_998x20

กสท.เล็งให้ไลเซนส์ทีวีดิจิตอลต.ค.นี้พร้อมกันทั้งช่องสาธารณะ-ดาวเทียม

กสท.เล็งให้ไลเซนส์ทีวีดิจิตอลต.ค.นี้พร้อมกันทั้งช่องสาธารณะ-ดาวเทียม

24-7-55_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการผ่านร่างประกาศ 3 เรื่อง ประกอบด้วย ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล, ร่างประกาศ กสทช.เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดย ทั้ง 3 ร่างดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสทช. ในวันที่ 22 สิงหาคม ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นเป็นเวลา 45 วัน

พ.อ.นทีกล่าวว่า ทั้ง 3 ร่างเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกเป็นดิจิตอล ทีวี คาดว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะสามารถเปิดให้ขอให้ใบอนุญาตประกอบกิจการดิจิตอล ทีวีในประเภทช่องทีวีสาธารณะ ซึ่งในประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องทำการประมูล ทำให้สามารถจัดสรรให้ได้ทันที ขณะเดียวกันก็จะเปิดให้มีการขอใบอนุญาตประเภททีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีด้วย เช่นกัน ส่วนการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมประเภทช่องทีวีสาธารณะซึ่งตามหมายกำหนดให้ ต้องมีการประมูลจะเปิดให้มีการประมูลในช่วงต้นปี 2556 ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดจำนวนช่องของทีวีดิจิตอลในแต่ละประเภทในขณะนี้ อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่จะแล้วเสร็จและส่งมายัง กสทช.ได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้

"แม้แผนทั้งหมดจะคลาดเคลื่อนไปจากเดิมคือจากเดือนกันยายนไป เป็นเดือนตุลาคมนั้น ขอยืนยันว่าทั้งหมดเป็นไปกระบวนการไม่ได้ล่าช้า แต่เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ดังเดิมโดยตุลาคมนี้จะสามารถเริ่มออกใบอนุญาตได้ อย่างแน่นอน"

ที่มา: มติชน ฉบับวันที่ 8 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM