Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ ละคร ดูละครแล้วย้อนดูตัว Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา

greenbar_998x20

ดูละครแล้วย้อนดูตัว Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา

Michael_O_Shaughessy

 

ดูละครแล้วย้อนดูตัว

Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา


สมเกียรติ ตั้งนโม

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

บทความชิ้นนี้แปลมาจากหนังสือเรื่อง Media and Society

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เขียนโดย Michael O' Shaughessy และ Jane Stadler

สำนักพิมพ์ Oxford University Press ปีที่พิมพ์ 2002

(ในส่วนของ Part 3, Chapter 11 เรื่อง Joseph Cambell and Carl Jung หน้า 170-175)

 

หมายเหตุ: บทความเรื่องนี้ เป็นบทความต่อเนื่องจากเรื่อง

"สื่อในมุมมองมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์" บทความลำดับที่ 387 ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

ความนำ

 

การอ่านในฐานะที่เป็นประสบการณ์อันลึกลับอย่างหนึ่ง (Reading as a Mystical Experience)

เราได้ให้ข้อสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการศึกษาบางอย่างถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อผู้คนทั้งหลายได้ดูเรื่องราวที่สร้างขึ้น เราต้องการที่จะลงความเห็นโดยการสะท้อนถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการดู ว่ามันเหมือนกับอะไร และสิ่งนี้นำไปเปรียบเทียบกับความเป็นจริงได้อย่างไร เช่น ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

เพื่อนของผมคนหนึ่งเคยถามผมเป็นครั้งคราวว่า ทำไมผมจึงดูภาพยนตร์มากมายเช่นนั้น และเขาบอกเป็นนัยว่า ส่วนหนึ่งในชีวิตจริงของผมกำลังขาดหายไป ข้อคิดและคำวิจารณ์ของเขาพูดทำนองว่า ผมกำลังมีประสบการณ์ในลักษณะตัวแทนต่างๆ(surrogate experiences) โดยผ่านภาพยนตร์เหล่านั้น มากกว่าจะกระทำบางสิ่งด้วยตัวของผมเองจริงๆ ดูประหนึ่งว่า การอ่านหรือการดูชีวิตจริง ไม่ใช่สิ่งเดียวกับการเป็นอยู่ในชีวิตจริง

 

ในทำนองเดียวกัน ผมรู้สึกประหลาดใจเช่นกันเมื่อเห็นว่า ผู้คนจำนวนมากเพียงใดที่จับจ้องรายการกีฬาต่างๆ มากกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในเกมส์กีฬาเหล่านั้นด้วยตัวของพวกเขาเอง - มันดูเหมือนมีความหมายอย่างเดียวกับการกล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นได้ให้ความรู้สึกพึงพอใจมากกว่าการเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์

 

 

ที่มา : บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://61.47.2.69/~midnight/midnight2545/newpage29.html

 

 

อ่านต่อ 

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM