Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก กิจกรรมความเคลื่อนไหว เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุขและสสส. มอบหนังสือเพื่อน้องน้อยที่ประสบภัยน้ำท่วม

greenbar_998x20

เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุขและสสส. มอบหนังสือเพื่อน้องน้อยที่ประสบภัยน้ำท่วม

sss0001

เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุขและสสส. มอบหนังสือเพื่อน้องน้อยที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

       แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ กลุ่ม “ใจสนุก” เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุข และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดพิธีส่งมอบหนังสือให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อน้องน้อยในโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

       นางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา กลุ่ม “ใจสนุก” เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุข แผนงานฯ และสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดกิจกรรม “น้ำลดน้ำใจผุด” ขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการผลงานนักการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำท่วม การจำหน่ายหนังสือการ์ตูนทำมือโดยรวมผลงานของนักการ์ตูน รวมทั้งตุ๊กตา “น้องหยดน้ำ” และกิจกรรมหลักคือ การเขียนศิลปะการ์ตูนภาพสด รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำไปจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อส่งมอบไปยังเด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

IMG_0972

       นางสุดใจ กล่าวต่อว่า “ตลอดระยะเวลาการจัดงานได้มีเครือข่ายนักการ์ตูนที่มีจิตอาสา สละเวลาผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยวาดภาพการ์ตูนถึง 20 คน ซึ่งผลตอบรับเกินความคาดหมาย ภายในบูธได้ตั้งกล่องสำหรับร่วมบริจาคหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังน้อง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมีจำนวนหนังสือเข้าร่วมมากกว่า 500 เล่ม รวมยอดเงินบริจาคและหนังสือที่ได้รับราว 100,000 บาท”

       “สำหรับการจัดพิธีมอบหนังสือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณหัวใจคนการ์ตูน และองค์กรร่วมจัดงานที่ให้การสนับสนุนและเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเชื่อได้ว่าการร่วมทำความดีอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป”  นางสุดใจกล่าว

       ส่วนตัวแทนนักการ์ตูน กล่าวชี้แจงว่า “กลุ่มการ์ตูนใจสนุกเป็นการรวมตัวกันของนักการ์ตูนที่อยากทำประโยชน์ให้สังคม ระยะหลังมานี้มีการรวมตัวกันบ่อยขึ้น ทุกครั้งที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ พวกเราก็จะใช้ความสามารถที่เรามีมาช่วยกันค่ะ

       นายวรพันธ์  โลกิตสถาพร  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่  ภาคีการอ่านทั้งหลายนอกจากจะมีกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการอ่านแล้วยังต้องมีกิจกรรมรองอื่นๆอีก ที่ต้องร่วมมือกัน  กิจกรรม"น้ำลดน้ำใจผุด" เป็นกิจกรรมหนึ่งของความร่วมมือโดยแต่ละภาคี นำศักยภาพที่ตนมีมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังที่กลุ่มใจสนุก  เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุขใช้ความสามารถด้านการวาดภาพ  ส่วนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่ใช้งานในงานสัปดาห์หนังสือฯ   และนักอ่านก็ได้บริจาคเงินพร้อมกับได้ภาพตนเองกลับบ้าน ส่งผลให้เป็นความร่วมมือร่วมใจ "ร่วมแบ่งปัน"  ให้กับน้องน้อยได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ หนังสือรางวัลต่างๆ วันหนึ่งน้องๆนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม "น้ำลดน้ำใจผุด" นี้จะเป็น "ผู้สร้างชาติ" ในอนาคตก็อาจเป็นได้

       นางศกุนตลา  สุขสมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “จากการสำรวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อปลายปี 2554  พบว่ามีโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 2,600 โรง เป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงต่อห้องสมุด ประมาณ 650 โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาร้อยละ 88 อยู่ในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี และนครสวรรค์  โรงเรียนที่หนังสือและสื่อห้องสมุดเสียหายทั้งหมด จำนวน  227 โรง   เสียหายเป็นส่วนใหญ่  134  โรง  ที่เหลือเสียหายเป็นบางส่วน ขณะนี้โรงเรียนเกือบทั้งหมดได้รับหนังสือ ที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริจาคหนังสือให้เป็นบางส่วน มูลค่าประมาณ  โรงเรียนละ 10,000 -20,000 บาท  ในเกณฑ์มาตรฐานด้านจำนวนหนังสือที่ สพฐ. กำหนดให้ทุกห้องสมุดต้องมี คิดต่อจำนวนนักเรียนคือ 1 ต่อ 5 นั่นหมายความว่า ถ้าโรงเรียนมีนักเรียน 100 คน อย่างน้อยต้องมีหนังสือไม่ต่ำกว่า 500 เล่ม 
       ดังนั้น ความต้องการรับความช่วยเหลือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังมีความต้องการอีกมาก และนี่ก็ใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่หนึ่งแล้ว  หนังสือที่ได้รับมอบในวันนี้ สพฐ. จะได้เร่งแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนต่อไป”  นางศกุนตลา กล่าว

IMG_0922IMG_0887 IMG_0985

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM