Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก อัลบั้มรูป อบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชนเขวาสินรินทร์ สุรินทร์

greenbar_998x20

อบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชนเขวาสินรินทร์ สุรินทร์

อบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชนเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ โดยมีกลุ่มเด็กแและเยาวชนให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมหลักสูตรครั้งนี้จำนวน 40 ท่าน ซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM