Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก อัลบั้มรูป อบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชน บ้านโคกเมือง บุรีรัมย์

greenbar_998x20

อบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชน บ้านโคกเมือง บุรีรัมย์

อบรมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ ICT บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 40 ท่าน

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM